Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT 175 KB 05/12/2019 10:09:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm