Thông tư 28/2019/TT-BYT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 28/2019/TT-BYT 164,8 KB 30/10/2019 8:32:00 SA
Bộ y tế ban hành Thông tư 28/2019/TT-BYT hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 28/2019/TT-BYT
Y tế - Sức khỏe Xem thêm