Thông tư 34/2018/TT-BYT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 34/2018/TT-BYT 723,3 KB 21/11/2018 4:11:00 CH
Bộ y tế ban hành Thông tư 34/2018/TT-BYT về hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết Thông tư 34 2018 BYT.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 34/2018/TT-BYT
Y tế - Sức khỏe Xem thêm