Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH 169,5 KB 18/01/2019 9:35:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH
Lao động - Tiền lương Xem thêm