Thông tư 38/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 38/2019/TT-BTC 1 MB 12/07/2019 8:50:00 SA
Bộ tài chính ban hành Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 38/2019/TT-BTC
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm