Thông tư 42/2018/TT-BCT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 42/2018/TT-BCT 170,5 KB 20/11/2018 8:37:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 42/2018/TT-BCT được Bộ công thương ban hành về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khu vực thương mại ASEAN Úc Niu Di Lân. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 42/2018/TT-BCT
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm