Thông tư 45/2018/TT-BCT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 45/2018/TT-BCT 2,1 MB 22/11/2018 11:46:00 SA
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT về quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 45/2018/TT-BCT
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm