Thông tư 55/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 55/2019/TT-BTC 847,6 KB 31/08/2019 11:09:00 SA
Bộ tài chính ban hành Thông tư 55/2019/TT-BTC về khoản nợ loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 55/2019/TT-BTC
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm