Thông tư 62/2019/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 62/2019/TT-BTC 205 KB 18/10/2019 8:07:00 SA
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết,mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 62/2019/TT-BTC
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm