Thông tư 88/2018/TT-BQP

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 88/2018/TT-BQP 192,1 KB 07/07/2018 1:54:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc BQP.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 88/2018/TT-BQP
Lao động - Tiền lương Xem thêm