Thông tư 88/2018/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 88/2018/TT-BTC 386,7 KB 20/11/2018 9:36:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 88/2018/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về quản lý tài chính dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 88/2018/TT-BTC
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm