Thông tư 97/2016/TT-BTC thủ tục miễn thuế TNCN với cá nhân người Việt Nam làm việc thuộc hệ thống Liên hợp quốc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm