Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư hướng dẫn mới về thuế giá trị gia tăng số 26/2015/TT-BTC được ban hành mới đây, bao gồm các quy định về thuế GTGT và quản lý thuế cũng như sửa đổi, bổ sung một số điều của hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm