Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Y tế ban hành. Thông tư liên tịch 178 có hiệu lực từ ngày 27/12/2015.
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm