Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực ngày 01/11/2014, nêu rõ 6 tiêu chí xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo. Mời các bạn tham khảo
Chính sách Xem thêm