Thủ tục cấp C/O mẫu AK

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thủ tục cấp C/O mẫu AK 122 KB 19/12/2017 10:23:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
C/O là tên viết tắt của Certificate of Origin. C/O mẫu AK là giấy chứng nhận xuất xứ CO form AK cho hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc. Để nắm được thủ tục cấp C/O mẫu AK mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.
Xem thêm các thông tin về Thủ tục cấp C/O mẫu AK
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm