Thủ tục đổi lại tên trong giấy khai sinh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nhiều người vì tên xấu nên họ rất mặc cảm, tự ti mỗi khi ai đó nhắc đến tên mình. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, bạn hoàn toàn có thể đổi lại tên của mình nếu có lý do chính đáng. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục đổi tên trong giấy khai sinh.
Hành chính Xem thêm