Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em (chùa Thiên Mụ)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em (chùa Thiên Mụ) là bài văn mẫu lớp 8, giới thiệu tới các bạn dàn ý triển khai khi làm bài thuyết minh về chùa Thiên Mụ, kèm theo đó là một số bài văn mẫu hay để các bạn tham khảo và chuẩn bị tốt cho môn Ngữ Văn của mình. Mời các bạn tải và xem bài Văn mẫu Thuyết minh về Chùa Thiên Mụ
Ngữ văn lớp 8 Xem thêm