Tiền thưởng ngày lễ có được tính vào chi phí được trừ?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Doanh nghiệp phát sinh chi các khoản tiền thưởng ngày lễ, ngày tết như ngày 08/03, 10/03 âm lịch, 30/04, 01/05, 02/09, tết tây.... Và các chi phí này như thế nào được xác định là chi phí hợp lý hợp lệ? Tiền thưởng ngày lễ có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? Mời các bạn tham khảo.
Lao động - Tiền lương Xem thêm