Tiêu chuẩn Việt Nam về xe ô tô

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tiêu chuẩn Việt Nam về xe ô tô 1,4 MB 08/01/2019 2:07:00 CH
Mời các bạn tham khảo nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô - phân loại theo mục đích sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Xem thêm các thông tin về Tiêu chuẩn Việt Nam về xe ô tô
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm