Tìm hiểu về Công nghệ CDMA

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tìm hiểu về Công nghệ CDMA 640 KB 18/10/2012 4:52:00 CH
Tài liệu bao gồm 412 trang giới thiệu tổng thể chi tiết các kiến thức cơ bản về Công nghệ CDMA.
Xem thêm các thông tin về Tìm hiểu về Công nghệ CDMA
Tin học - Lập trình Xem thêm