Tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu số 01B/TNDN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số 01B/TNDN: Tờ khai thuế TNDN tạm tính là mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm