Trắc nghiệm về Thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, gồm 130 câu hỏi trắc nghiệm chia động từ, giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh, từ đó củng cố vững chắc nền móng để phát triển khả năng Tiếng Anh của mình. Mời các bạn tham khảo.
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm