Từ điển ngữ pháp Tiếng Nhật Thượng cấp

Từ điển ngữ pháp Tiếng Nhật Thượng cấp được xuất bản năm 2008 gồm 795 trang và là tập sách cuối cùng trong bộ 3 cuốn từ điển ngữ pháp của Seiichi Makino và Michio Tsutsui.
Ngoại ngữ Xem thêm