Từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không tự in hóa đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Tài chính vừa ban hành đề xuất kể từ năm 2018 các doanh nghiệp sẽ không được phép tự in hóa đơn mà phải mua hóa đơn do cơ quan thuế in. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm