Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nhiều người học lẫn người dịch tiếng Anh thường gặp trở ngại trong việc diễn đạt những từ hoặc cụm từ từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong các văn bản, hợp đồng. Để giúp các bạn giải quyết khó khăn này, trong bài viết sau đây, VnDoc xin giới thiệu một số từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng Anh, từ đó giúp bạn vận dụng hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm