Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address?

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 75 KB 04/08/2020 4:26:57 CH
Từ vựng Unit 1 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới What's your address? gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong bài 1, kèm phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em ghi nhớ từ vựng nhanh hơn cũng như vận dụng làm bài tập dễ dàng hơn.