Từ vựng Tiếng Anh mô tả tính cách con người

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ vựng Tiếng Anh mô tả tính cách con người tổng hợp nhiều tính từ miêu tả tính cách, hình dáng con người, mời các bạn tham khảo.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm