Từ vựng tiếng Anh về thể hình và tập gym

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Với hệ thống từ vựng tiếng Anh về thể hình và tập gym, bạn có thể lưu lại và luyện tập nhé. Mỗi ngày cùng bạn bè luyện tập khoảng 5 từ, kết hợp giao tiếp tiếng Anh và nói chuyện cùng bạn bè bằng tiếng Anh là có thể cải thiện vốn từ vựng rồi. Nếu bạn muốn bổ sung thêm từ vựng theo các chuyên ngành khác nhau thì có thể tham khảo trên trang VnDoc.com để luyện tập hàng ngày nhé.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm