Từ vựng và cụm từ tiếng Anh thông dụng về du lịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mời các bạn vào tham khảo Từ vựng và cụm từ tiếng Anh thông dụng về du lịch do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho người học, đặc biệt là các bạn đang theo học chuyên ngành du lịch và khách sạn nguồn từ vựng rất hay và cần thiết.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm