Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2019 434,6 KB 11/07/2019 3:17:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ giáo dục đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2019 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT 2019
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm