Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC 2019 208,1 KB 24/09/2019 9:39:00 SA
Bộ tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC 2019 Thông tư mức thu phí khai thác thông tin dữ liệu đo đạc. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC 2019
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm