Văn cúng lễ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Văn cúng lễ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ 164 KB 16/02/2015 9:21:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài văn khấn cúng lễ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu hay các bậc tiền nhân đã có công với làng xã, dân tộc được trình bày dưới đây. Bạn có thể tham khảo mẫu Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu, Văn khấn ban Công Đồng, Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu.
Văn khấn cổ truyền Xem thêm