Văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ 66 KB 19/03/2015 5:09:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ 2021 (ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch) - bai cung ngay 5 thang 5 được sử dụng vào chính giờ Ngọ ngày mồng 5 tháng 5 Âm lịch hàng năm. Tết Đoan Ngọ hoặc Tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống ở nước ta. Ở Việt Nam Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Diệt sâu bọ. Mời các bạn tham khảo Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ dưới đây
Xem thêm các thông tin về Văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ
Văn khấn cổ truyền Xem thêm