Văn mẫu lớp 5: Tả cảnh buổi chiều trên dòng sông quê em

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Những bài văn mẫu tả cảnh dòng sông hay bao gồm những bài văn mẫu hay chọn lọc cho các em học sinh tham khảo hoàn thiện củng cố, nâng cao kỹ năng làm văn miêu tả cảnh dòng sông. Mời các em cùng tham khảo.
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm