Vị trí đau bụng: Biết nguyên nhân qua vị trí đau

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đau bụng thường khỏi trong vài giờ hoặc kéo dài vài ngày. Đây là hiện tượng bình thường không nguy hiểm, nhưng cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn cần chú ý đến sức khỏe hơn. Bạn có thể xác định nguyên nhân đâu bụng qua các vị trí đâu sau đây.
Bệnh lý Xem thêm