Write about a friend real or imaginary following these guidelines

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 54 KB 22/10/2020 8:52:56 SA
Hướng dẫn đoạn văn tả một người bạn bằng tiếng Anh 11 giúp các em lên dàn ý cách viết bài văn miêu tả bạn thân bằng tiếng Anh cũng như 3 đoạn văn tiếng Anh mẫu viết về bạn thân là tài liệu tham khảo tiếng Anh lớp 11 Unit 1 hiệu quả.