Ý nghĩa hiệu lệnh của cảnh sát giao thông

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hiệu lệnh của người điều khiển được thể hiện bằng tay, cờ, gậy hoặc đèn tín hiệu ánh sáng điều khiển giao thông. Mời các bạn tham khảo bài viết ý nghĩa hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm