Excel - Hàm Count, hàm đếm Count

Excel - Hàm Count, hàm đếm Count, ví dụ và cách dùng

Excel là tiện ích văn phòng cần thiết dành cho những ai thường xuyên thao tác dữ liệu trên bảng tính. Đặc biệt là sử dụng hàm COUNT để đếm hay thống kê số ô chứa dữ liệu số.Trên thực tế có rất nhiều bài toán cần dùng đến hàm đếm COUNT trên bảng tính Excel, vì cú pháp của nó khá đơn giản nên rất dễ sử dụng. VnDoc.com sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm này.

Excel - Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013

Hàm SUMPRODUCT, Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng

Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng

CÁCH DÙNG HÀM COUNT TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý Nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Mẹo: Trong thực tế, người dùng còn dùng các hàm sau:

  • Hàm Counta: Đếm số ô chứa dữ liệu trong bảng.
  • Hàm Countifs: Hàm thống kê có điều kiện
  • Hàm countblank: Đếm số ô trống trong bảng quy định.

Để hiểu rõ hơn, xét ví dụ sau:

Ví dụ 1: Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là "F".

Hàm Count, hàm đếm Count

Để đếm được số học sinh đỗ ta sử dụng công thức ô C8: =COUNT(C3:C7)

Hàm Count, hàm đếm Count

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm count trong excel, nhờ đó bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Hàm Count trong excel khá đơn giản giúp bạn thống kê, đếm ô chứa dữ liệu dạng số, bạn cũng có thể kết hợp hàm này với các hàm khác để thực hiện tính toán hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 352
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm