Excel - Hàm LARGE, hàm trả về giá trị lớn nhất thứ k

Excel - Hàm LARGE, hàm trả về giá trị lớn nhất thứ k

Hàm LARGE chỉ ra giá trị lớn nhất thứ k trong mảng dữ liệu cho trước, giúp bạn tìm được giá trị mong muốn từ thứ hạng của giá trị đó trong mảng dữ liệu. Trong Excel hàm LARGE được sử dụng khá phổ biến, hàm này có cú pháp đơn giản song lại có ứng dụng rất lớn. Bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của VnDoc.com để hiểu rõ cú pháp và cách dùng hàm LARGE nhé.

Excel - Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột

Excel - Hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Excel - Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

CÁCH SỬ DỤNG HÀM LARGE TRONG EXCEL

Cú Pháp: LARGE( array,k)

Trong Đó:

  • Array: Mảng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất thứ k trong đó
  • K: Thứ hạng của giá trị mà bạn muốn tìm trong mảng dữ liệu.

Các đối số trong hàm LARGE đều bắt buộc phải có.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy cho biết điểm số cao nhất và cao thứ hai?

Hàm LARGE trong Excel

Để biết điểm số cao nhất các bạn sử dụng công thức ở ô D9 là: =LARGE(D3:D8,1)

Hàm LARGE trong Excel

Để biết điểm số cao thứ hai chúng ta sử dụng công thức ở ô D10 là: =LARGE(D3:D8,2)

Hàm LARGE trong Excel


Sử dụng hàm Large trong Excel để tìm giá trị lớn nhất thứ k cũng thật đơn giản chỉ với vài thao tác trên. Hàm này được sử dụng khá nhiều trong công việc hay trong học tập. Ngoài ra bạn có thể tham khảo các hàm trong Excel để biết cách sử dụng trên bảng tính Excel nhé.

Đánh giá bài viết
1 383
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm