Excel - Hàm Round, hàm làm tròn số, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm Round, hàm làm tròn số, ví dụ và cách dùng

Hàm Round được biết đến với chức năng làm tròn số trên bảng tính Excel. Chúng ta thường chỉ sử dụng một vài chức năng của hàm này mà chưa hiểu hết về nó. Hãy cùng VnDoc tìm hiểu thêm về hàm Round qua bài viết dưới đây nhé.

Excel - Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều điện trong Excel

Excel - Hàm LARGE, hàm trả về giá trị lớn nhất thứ k

Excel - Hàm DAVERAGE trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột

Excel - Hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột, ví dụ và cách dùng

Round là hàm khá cơ bản và thông dụng trong Excel, chức năng của nó là làm tròn số. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người chưa vận dụng thành thạo hàm này khi đối số đi kèm trong hàm là số âm.

CÁCH DÙNG HÀM ROUND TRONG EXCEL

Cú Pháp: ROUND(number,n)

Trong Đó:

Number: Số cần làm tròn.

n: Là đối số, n có thể âm hoặc dương.

Giải thích các trường hợp của n:

  • - Khi n=0: Ta làm tròn tới số nguyên gần nhất, ví dụ: Round(11.424,0)=11
  • - Khi n<0: Ta làm tròn về phía trái của dấu thập phân (nếu n=-1 thì làm tròn đến hàng chục, n=-2 làm tròn đến trăm và n= -3 là đến hàng nghìn...)

Ví dụ: Round(170.523,-2)=200

  • - Khi n>0: Ta làm tròn về phía bên phải dấu thập phân (nếu n=1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,...)

Ví dụ minh họa:

Sử dụng hàm ROUND làm tròn cột điểm trung bình cho danh sách sinh viên dưới:

Cách sử dụng hàm round trong excel

Tại ô D3 ta nhập công thức ô D3: =ROUND(C3,1)

Cách sử dụng hàm round trong excel

C3: là cột điểm trung bình của sinh viên.

Với n=1: chỉ lấy 1 số bên phải dấu thập phân.

Với trường hợp n=2 thì sẽ lấy 2 số bên phải dấu thập phân.

Cách sử dụng hàm round trong excel

Trường hợp n>0 thường được áp dụng khi tính điểm,... còn n<0 thường dùng khi tính bảng lương hoặc hóa đơn mặt hàng có giá trị lớn.

Hy vọng, đến đây các bạn đã có thể hiểu thêm về hàm Round.

Qua ví dụ cụ thể trên đây các bạn có thể hiểu hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm Round trong Excel, hàm làm tròn số này có ứng dụng khá lớn trong thực tế, giúp bạn tính toán hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.740
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm