Excel - Hàm TRIM, Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

Excel - Hàm TRIM, Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

Khi làm việc trên bảng tính, có thể do một vài lỗi nhỏ mà dữ liệu của bạn chứa rất nhiều khoảng trắng không cần thiết. Nếu như văn bản của bạn chứa ít ký tự thì bạn có thể loại bỏ nó bằng phương pháp thủ công, nhưng nếu văn bản của bạn quá lớn thì bạn không thể thực hiện như vậy. Hàm TRIM trong Excel sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này dễ dàng.

Excel - Hàm Round, hàm làm tròn số, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm COUNTIF, hàm đếm có điều điện trong Excel

Excel - Hàm LARGE, hàm trả về giá trị lớn nhất thứ k

Excel - Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cột

Hàm TRIM trong Excel là hàm loại bỏ tất cả những khoảng trống không cần thiết ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ. Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm TRIM, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM TRIM TRONG EXCEL

Cú Pháp: TRIM(text)

Trong Đó: Text là đoạn văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ.

Xét Ví dụ: Bạn có một bảng tính có cột Họ và Tên chứa các ký tự trắng, bây giờ cần loại bỏ các khoảng trắng này.

Sử dụng hàm trim trong excel

Để loại bỏ các khoảng trắng, tại ô D3 nhập công thức =TRIM(B3) ta được kết quả như hình dưới.

Sử dụng hàm trim trong excel

Kéo chuột xuống các ô dưới để sao chép công thức. Và đây là kết quả.

Sử dụng hàm trim trong excel

Vậy là bạn đã biết cách xóa bỏ khoảng trắng trên bảng tính dễ dàng và nhanh chóng với hàm TRIM trong Excel. Hàm này được ứng dụng trong thực tế rất nhiều, giúp bạn thao tác nhanh chóng thay vì làm cách thủ công sửa từng dòng một.

Đánh giá bài viết
1 424
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm