File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2019

1 6.451

Thang bảng lương 2019 mới nhất

Thang bảng lương 2019 mới nhất bao gồm các mức lương của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường; mức lương của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề; người lao động có điệu kiện làm việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm,...

File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019).

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 tăng từ 160.000 đồng/tháng – 200.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Như vậy, việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2019 cho người lao động (NLĐ) sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định nêu trên.

Đồng thời, khi xây dựng thang lương, bảng lương năm 2019 thì doanh nghiệp phải căn cứ vào Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Bảng lương năm 2019:

Bảng lương năm 2019

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ thay đổi như sau:

a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

  • Vùng I: 180.000 đồng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
  • Vùng II: 710.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
  • Vùng III: 250.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
  • Vùng IV: 920.000 đồng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương hàng tháng

Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương 2016

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2017

Đánh giá bài viết
1 6.451
Lao động - Tiền lương Xem thêm