Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trước khi giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp sử dụng lao động có thể làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài. Vậy hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép lao động như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động

Theo hướng dẫn tại Điều 13, Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài có thể được gia hạn giấy phép lao động khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc giấy phép lao động khi xin gia hạn phải đang còn thời hạn tối thiểu là 5 ngày, tối đa không quá 45 ngày.
  • Người sử dụng lao động có văn bản xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động.
  • Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động

Khi xin gia hạn giấy phép lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin gia hạn gồm có:

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu quy định)
  • 02 ảnh mầu kích thước 4cm x 6cm, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Giấy khám sức khỏe do tổ chức Y tế ở Việt Nam chứng nhận
  • Hộ chiếu của người lao động nước ngoài (bản sao, có chứng thực)
  • Giấy tờ liên quan đến lao động nước ngoài như: Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, chuyên gia, lao động có trình độ kỹ thuật
  • Giấy phép lao động đã được cấp (bản sao có chứng thực)
  • Giấy giới thiệu của doanh nghiệp sử dụng lao động cho nhân viên thực hiện nộp hồ sơ

Khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất là 05 ngày tối đa không quá 45 ngày, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài sẽ phải nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động. Ngoài thời gian trên, nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ, Sở lao động thương binh – xã hội, không giải quyết.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động được nộp tại: Bộ phận một cửa – Sở lao động thương binh – xã hội tỉnh (thành phố) nơi người la động làm việc

Thời gian giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép lao động: 03 ngày làm việc. Trong thời gian 03 ngày làm việc này, Sở lao động thương binh – xã hội sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ xin gia hạn. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì Sở lao động thương binh – xã hội sẽ cấp giấy phép lao động mới. Trường hợp hồ sơ có sai xót, không đáp ứng các điều kiện quy định, Sở sẽ ra văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ sung.

Thời hạn giấy phép lao động được gia hạn: Thời hạn của giấy phép lao động được cấp tối đa không quá 02 năm. Khi được cấp giấy phép lao động mới. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Đánh giá bài viết
1 280
Việc làm - Nhân sự Xem thêm