Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Chuyên đề Toán học lớp 7: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

A. Lý thuyết

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm O trên trục số.

+ Nếu x > 0 thì |x| = x.

+ Nếu x = 0 thì |x| = 0.

+ Nếu x < 0 thì |x| = -x.

Từ định nghĩa trên ta có thể viết như sau:

chuyên đề toán 7

Ví dụ:

Nếu chuyên đề toán 7 thì chuyên đề toán 7

Nếu x = 6 thì |x| = |6| = 6.

Chú ý: Với mọi x ∈ Q ta luôn có |x| ≥ 0, |x| = |-x|, |x| > x.

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

+ Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.

Ví dụ:

(-1,36) + (-1,24) = -(1,36 + 2,24) = -2,6

0,245 - 2,134 = 0,245 + (-2,134) = -(2.134 - 0,245) = -1,889.

(-5,2). 3,14 = -(5,2. 3,14) = -16,328.

+ Khi chia số thập phân x cho số thập phân y (y ≠0), ta áp dụng quy tắc: Thương của hai số thập phân x và y là thương của |x| và |y|.

Có dấu "+" nếu x,y cùng dấu.

Có dấu "-" nếu x,y trái dấu.

(-0,408) : (-0,34) = + (0,408:0,34) = 1,2

(-3,6) : 1,2 = -(3,6:1,2) = -3.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Chọn câu đúng. Nếu x < 0 thì

A. |x| = x B. |x| = -x C. |x| < 0 D. |x| = 0

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Chọn đáp án B.

Bài 2: Giá trị tuyệt đối của -1,5 là

A. 1,5 B. -1,5 C. 2 D. -2

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Chọn đáp án A.

Bài 3: Tìm được bao nhiêu số x > 0 thỏa mãn |x| = 2?

A. 1 số B. 2 số C. 0 số D. 3 số

Ta có: Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Mà theo giả thiết x > 0 nên x = 2

Chọn đáp án A.

Bài 4: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. |-0,4| = 0,4 B. |-0,4| = -0,4 C. |-0,4| = ± 0,4 D. |-0,4| = 0

Ta có: |-0,4| = 0,4

Chọn đáp án A.

Bài 5: Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn |x| = 1/2?

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Chọn đáp án B.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Bài 2: Tìm x, y biết rằng Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Đáp án

Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ(theo định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ)

Nên Trắc nghiệm: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ khi và chỉ khi x + (1/5) = 0 và 3 - y = 0

Suy ra: x = -1/5 và y = 3

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 7 Xem thêm