Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số

125 43.172

Giải bài tập trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số được VnDoc sưu tầm lại với lời giải chi tiết, rõ ràng. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp học sinh dễ dàng hiểu được cách đọc, viết hỗn số, biết hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số. Sau đây mời các em cùng tham khảo và áp dụng với từng bài tập. 

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập chung 2 (tiết 13)

Giải bài 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

Giải bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán 5: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5: Luyện tập phân số thập phân

A. Lý thuyết hỗn số

- Có hai cái bánh và 3/4 cái bánh.

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Ta nói gọn là có 2 và 3/4 cái bánh và viết gọn là Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 cái bánh

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 gọi là hỗn số.

2 và Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 hay 2 + 3/4

viết thành Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 đọc là: hai và ba phần tư.

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 có phần nguyên là 2, phần phân số là 3/4

Phần phân số của hốn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.

Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.

B. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 12,13,14 SGK Toán 5

I. Giải bài tập Hỗn số

Bài 1 trang 12 SGK Toán 5

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 : Hai và một phần tư.

b) Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 : Hai và bốn phần năm.

c) Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5 : Ba và hai phần ba.

Bài 2 trang 13 SGK Toán 5

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Điền từ trái qua phải:

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

II. Giải bài tập Hỗn số (tiếp theo)

Bài 1 trang 13 SGK Toán 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

7/3 ( bảy phần ba)

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

103/10 ( một trăm linh ba phần mười)

>> Tham khảo: Bài tập Toán lớp 5: Hỗn số

Bài 2 trang 14 SGK Toán 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Bài 3 trang 14 SGK Toán 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

 Giải bài 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1

Đánh giá bài viết
125 43.172
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm