Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Review 1

3 1.231

Ôn tập lần 1 tiếng Anh Family and Friends lớp 2

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Review 1 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài học về sau. Mời các em vào tham khảo. 

Giải bài tập Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Review 1

1. Circle the odd-one-out. Write

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

2. face

3. book

4. bag

5. window

Dịch:

1.bút chì/ cục tẩy/ số 8/ cuốn sách

2. ô tô/ khuôn mặt/ tàu/ gấu teddy

3. cuốn sách/ mũi/ đôi tay/ đôi mắt

4. số 3/ số 10/ số 2/ cặp sách.

5. bóng/ cửa sổ/ búp bê/ cánh diều

2. Match.

1. What's this? __c__

2. What's your name? ___

3. How old are you? ___

4. Is it your pencil? ___

5. How are you? ___

6. I'm ten.

7. Yes, it is.

8. It's a teddy bear.

9. I'm fine, thank you.

10. My name's Lam.

Hướng dẫn:

2 – e

3 – a

4 – b

5 – d

Dịch:

1. Đây là gì? => Đó là gấu teddy.

2. Tên của bạn là gì? =>Tôi tên là Lâm.

3. Bạn bao nhiêu tuổi? => Tôi 10 tuổi.

4. Bút chì của bạn đây phải không?=> Vâng, đúng vậy.

5. Bạn có khỏe không? => Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

3. Write.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

1. my/ my

2. my/ These are/ This is

4. Read and circle

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

2. No, it isn't.

3. Yes, it is.

4. No, it isn't.

5. Circle

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

2. l – lion

3. b – bird

4. k – kite

5. e – egg

6. d - dog

6. Read and color

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 4: He's hero! - Lesson one

Đánh giá bài viết
3 1.231
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm