Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Review 3

1 719

Ôn tập lần 3 tiếng Anh Family and Friends lớp 2

VnDoc.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Review 3 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài học về sau. Mời các em vào tham khảo.

Giải bài tập Review 3- Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Circle the odd-one-out. Write.

1. sock/ shorts/ kitchen/ coat. kitchen

2. apple/ orange/ apartment/ tomato. ____

3. dining room/ living room/ bedroom/ pear. _____

4. dress/ cookies/ grape/ banana. _____

5. hat/ house/ T-shirt/ pants. _____

Hướng dẫn:

2. apple/orange/ apartment/ tomato. __ apartment __

3. dining room/living room/ bedroom/ pear. __ pear ___

4. dress/cookies/ grape/ banana. __ dress ___

5. hat/house/ T-shirt/ pants. __ house ___

Dịch:

1. tất/ quần sooc/ nhà bếp/ áo khoác.

2. táo/ cam/ căn hộ/ cà chua.

3. phòng ăn/ phòng khách/ phòng ngủ/ lê

4. váy/ bánh quy/ nho/ lê.

5. mũ/ nhà/ áo phông/ quần dài.

2. Write

Where's/ Where are/ He's/ She's/ They're

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

2. Where are/ They're

3. Where's/ She's

3. Write

His/ Her

 Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

1. Her socks are white.

2. _____ shorts are orange.

3. _____ T-shirt is white.

4. _____ socks are blue.

5. _____ pants are green.

Hướng dẫn:

2. His

3. Her

4. His

5. Her

4. Circle.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

2. chair

3. chicken

4. sheep

5. Write the letters.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

2. tiger

3. three

4. hat

6. Read and color.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 10: Lesson one

Đánh giá bài viết
1 719
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm