Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Point to four school things. Say the words.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. My name's Chi. This is my school bag.

2. This is my pencil case. It's green.

3. And this is my pencil.

4. This is my blue pen. And this is my pink pen.

5. Look at this! It's an eraser.

6. Can I see your bag?

Dịch:

1. Tên của tôi là Chi. Đây là cặp sách của tôi.

2. Đây là hộp bút của tôi. Nó màu xanh lá.

3. Và đây là bút chì của tôi.

4. Đây là bút xanh nước biển của tôi. Và đây là bút hồng của tôi.

5. Nhìn cái này! Đó là cục tẩy của tôi.

6. Tôi có thể xem cặp của bạn được không?

3. Read again. Write a(v) or an (x)

1. pencil __v__

2. pen ___

3. book ___

4. bag ___

5. door ____

6. eraser ____

Hướng dẫn:

2. pen _v__

3. book _x__

4. bag _v__

5. door __x__

6. eraser __v__

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson six

Đánh giá bài viết
1 1.620
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm