Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson one

1 1.246

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson One: Words Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Script:

pen: bút bi

eraser: cục tẩy

pencil: bút chì

book: sách

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

pen: bút bi

eraser: cục tẩy

pencil: bút chì

book: cuốn sách

3. Listen and read

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. A. Look at the train, Rosy.

B. A train? Oh, Billy!

2. A. They're my school things. Look, what's this?

B. It's a pen.

3. A. And what's this?

B. It's an eraser.

4. A. Can I have my school things, please?

B. OK, here you are … Your pencil, pen, and eraser.

Dịch:

1. A. Nhìn vào đoàn tàu này, Rosy.

B. Đoàn tàu sao? Oh, Billy!

2. A. Chúng là những thứ ở trường của chị. Nhìn này, cái này là cái gì?

B. Một cái bút.

3. A. và cái này?

B. Một cục tẩy.

4. A. Chị có thể dùng mang đồ đến trường của chị chứ?

B. Ok, của chị đây … bút chì, bút, và cục tẩy của chị.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson two

Đánh giá bài viết
1 1.246
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm